Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Intégrer un MOOC dans un cursus de formation initiale

Intégrer un MOOC dans un cursus de formation initiale


  Stéphanie Delpeyroux, Rémi Bachelet

  École centrale de Lille (France)
LM2O - Laboratoire de Modélisation et de Management des Organisations ;

  06/2015


 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01165975/document

Δεν υπάρχουν σχόλια: