Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

3ο σεμινάριο 2016 - 2017. Φωτογραφίες

Εισηγητής: Άγγελος Καβασακάλης, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Θέμα: Εναλλακτικές - ευέλικτες διαδρομές μάθησης και οι διαδικασίες αξιολόγησης / πιστοποίησης τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο.
Φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια: