Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

L'accès des jeunes à l'emploi : construire des parcours, adapter les aides

L'accès des jeunes à l'emploi : construire des parcours, adapter les aides


  Cour des comptes

  10/2016


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000630.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: