Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


  N° 27, octobre 2016

 La formation continue universitaire forme toujours plus de salariéshttp://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/44/3/NI-EN-27-2016_650443.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: