Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Les compétences au service du progrès social Le pouvoir des compétences socio-affectives

Les compétences au service du progrès social Le pouvoir des compétences socio-affectives


   04/2016


http://www.oecd-ilibrary.org/education/les-competences-au-service-du-progres-social_9789264256491-fr

Δεν υπάρχουν σχόλια: