Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Revista Española de Pedagogía

Revista Española de Pedagogía


  N° 264, 5-8/2016

  Propuestas de Filosofía de la Educación
  • Ser humano como tarea. Ideas para una antropología de la educación de inspiración clásica, Javier Pérez Guerrero
  • La ética de la compasión en la pedagogía de la alteridad, Pedro Ortega Ruiz
  • Actualidad de la Hermenéutica como Filosofía de la Educación, Anna Pagès Santacana
  • Education and struggles for recognition: the strategic role of empowerment, Manuel Gonçalves Barbosa and Ángel García del Dujo
  • Wilhelm Flitner: educación y pedagogía en el ámbito de las ciencias del espíritu, Joan C. Rincón Verdera


Usos actuales de las competencias
  • El efecto de las TIC en la adquisición de competencias. Un análisis por tipo de centro educativo, Josep-Oriol Escardíbul y Mauro Mediavilla
  • El aprendizaje de competencias en la Universidad: expectativas predictivas y niveles de confirmación de los estudiantes, Fermín Navaridas Nalda, María Asunción Jiménez Trens y Rubén Fernández Ortiz
  • Trazos para el diseño del perfil competencial de la figura del maestro bilingüe, Francisco José Melara Gutiérrez e Ignacio González López


http://revistadepedagogia.org/index.php/es/ano-2016/285-n-264-mayo-agosto-2016/1382-sumario-ano-lxxiv-n-264-mayo-agosto-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: