Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

6ο σεμινάριο 2017 – 2018. Φωτογραφίες

Εισηγήτρια: Νανά Μπουσίου. Υποψήφια διδάκτορας Παν. Πατρών. 
Θέμα: Πόσο αυτόνομα είναι τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα; Προσπάθεια τεκμηρίωσης.

Φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: