Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Market Versus Society

Market Versus Society

Anthropological Insights

Editors: Spyridakis, Manos (Ed.)
  • Deepens and challenges the idea that economy is the sum total of rational players
https://www.springer.com/us/book/9783319741888

Δεν υπάρχουν σχόλια: