Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Notes du CREN

Notes du CREN


 N)27, février 2018

 Enseigner la programmation informatique : comment réagissent les professeurs des écoles ?http://cren.univ-nantes.fr/notes-cren/n27-enseigner-programmation-informatique-reagissent-professeurs-ecoles/

Δεν υπάρχουν σχόλια: